Hopa, zgomot de catuse la Primaria lui Gabriel Mutu, actualul sef PSD Bucuresti! Toți ăștia au acum dunga maronie la chiloți

0
74

Audit al Curții de Conturi la Primăria Sector 6: Instituția a plătit 415 platani care nu se regăsesc pe teren și a achiziționat servicii de consultanță pentru implementarea strategiei de comunicare deși are angajați pentru asta.

Primăria Sectorului 6 a plătit circa 190.000 lei pentru a achiziționa servicii de asistență și consultare pentru implementarea strategiei de comunicare, precum și a unui studiu sociologic de tip focus-grup, deși are birou de presă, relevă un audit al Curții de Conturi realizat pentru anul 2017. În plus, Administrația Domeniului Public a plătit 415 platani care nu se regăsesc pe teren, ceea ce a creat un prejudiciu de circa 200.000 lei, potrivit documentului obținut de HotNews.ro.

În ceea ce privește prima abatere, este vorba despre două contracte, primul încheiat cu firma Inv Consulting Project SRL.

”În condiţiile în care în cadrul entității este organizat şi funcţionează Serviciul Online şi Sisteme Informatice având 8 salariați angajați pe tot parcursul anului 2017 și Serviciul Relaţii cu Mass-media, Societatea Civilă, Protocol, Evenimente având tot 8 salariați angajați pe tot parcursul anului 2017, entitatea a încheiat cu S.C. Inv Consulting Project S.R.L., Contractul de servicii nr. 13/01.02.2017 având ca obiect „asistență și consultanță pentru implementarea strategiei de comunicare” pentru derularea căruia a plătit 131.000 lei. Pentru această activitate, entitatea a angajat şi plătit în anul 2017, conform fişei contului furnizorului, suma de 131.000 lei către S.C. Inv Consulting Project S.R.L. pe de o parte și, pe de altă parte, a plătit suma de 903.552 lei (salarii şi contribuții aferente) pentru salariații Serviciului on-line şi Sisteme Informatice, dar si pentru Serviciul Relaţii cu Mass-Media, Societatea Civilă, Protocol, Evenimente”, se arată în auditul Curții de Conturi.
415 platani lipsă

Curtea de Conturi a mai descoperit că Administrația Domeniului Public a plătit 415 platani care nu se regăsesc pe teren, ceea ce a creat un prejudiciu de circa 200.000 lei.

”S-a constatat plata nejustificată a sumei de 199.802 lei, prin decontarea unor cantităţi mai mari de platani decât cele constatate pe teren. Astfel, în baza contractului subsecvent nr.5 la acordul cadru nr. 47/2016 inregistrat sub nr.89/05.10.2016 încheiat între Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, în calitate de achizitor şi S.C. Geca Impex PM SRL – lider de asociere, în calitate de prestator, s-a convenit executarea de servicii de furnizare şi plantare a 2.500 bucăți de platani, inclusiv confecţionarea şi montarea de elemente de protecție din cherestea, pentru aceştia, întocmindu-se procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15056/13.12.2016. Din verificarea efectuată s-a constatat că, prin ordinele de plată nr.173 și nr. 175/23.02.2017, prin care au fost plătite facturile nr.2432 și nr. 2433/19.12.2016, au fost decontate cantităţi mai mari de platani livrați și plantați, decât cele constatate pe teren, pentru care au fost întocmite notele de constatare diferente nr.11332/19.09.2018 și nr.11605/25.09.2018 Astfel, pentru diferenta constatată pe teren, reprezentând un număr de 415 bucăți de platani, a fost întocmită o situaţie din care rezultă o valoare totală de 199.802 lei achitată necuvenit, reprezentată de costul unitar al platanilor, manopera de plantare şi confecţionarea şi montarea elementelor de protecție”, se arată în audit.
Curtea de Conturi a dispus verificarea plăților efectuate în 2017 pentru achiziția de arbori şi material dendrologic, în vederea identificării cazurilor similare de plăţi nejustificate, cuantificarea tuturor eventualelor prejudicii, înregistrarea în contabilitate și recuperarea acestora. Termen de remediere: 28.06.2019.

Ce a mai descoperit Curtea de Conturi la Sectorul 6

Misiunea de audit a mai descoperit că Primăria Sector 6 a plătit nejustificat suma de circa 350.000 lei pentru servicii de salubrizare, mai exact a stropit domeniul public în anotimpul călduros deși indicele de confort termic depășea 75 unități. Abaterea fost remediată și suma restituită la bugetul public.

La Administrația Școlilor Sector 6, Curtea de Conturi a descoperit că întocmirea notelor de estimare a valorii contractelor de furnizare produse și servicii fără consultarea pieței sau publicarea în SEAP a unui anunț de consultare.

Aceeași situație este și în cazul contractului încheiat pentru realizarea unui focus grup.

”Situație similară s-a constatat şi în cazul Compartimentului Relaţii Publice în Teritoriu având 3 salariați angajați pe tot parcursul anului 2017 şi a Serviciului Relaţii cu Mass-media, Societatea Civilă, Protocol, Evenimente din cadrul entității care, deşi avea 8 salariaţi angajați pe tot parcursul anului 2017, a încheiat cu S.C. Novel Research S.R.L Contractul de servicii nr. 15/22.02.2017 având ca obiect „achiziționarea de studii sociologice focus-grup şi sondaj de opinie”, pentru derularea căruia a plătit 62.475 lei. În aceste condiţii s-au verificat care sunt atribuţiile stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare ale Compartimentului Relaţii Publice în Teritoriu având 3 salariaţi angajați pe tot parcursul anului 2017 (art. 25.3.1) respectiv „realizează analize şi prognoze privind dinamica problemelor comunităţii şi înaintează propuneri de strategii și programe în vederea implementării acestora la nivel local””, se mai arată în audit.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma Novel Research îi are acționari pe Ghiuță Lăcrămioara Claudia, Marcu Marian Dumitru.

În ceea ce privește cele două contracte încheiate de Primăria Sector 6, Curtea de Conturi a dispus ca efectuarea unei analize a necesității și oportunității încheierii contractelor de prestări servicii în raport cu prevederile legale şi cu atribuţiile prevăzute în fişa postului a personalului angajat care are obligaţia îndeplinirii respectivelor atribuţii, asigurând astfel respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei şi eficienţei cheltuielilor. Termen de realizare: 15.03.2019

 

mai mult la :   www.hotnews.ro

Comentarii

Comentarii

Lasă un răspuns