Curtea de Conturi „Mitica, parcă s-aud sirene în faţa la P6 !”. 718 mii de lei prejudiciul constatat în 2012. Primar – Rareş Mănescu

0
114

La Sectorul 6, în urma auditului financiar asupra situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2012 şi auditului performanţei utilizarii fondurilor de la bugetul de stat şi bugetele locale pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, prejudiciul constatat a fost de 718 de mii de lei. Abaterile constatate au fost în număr de 11.

????????

În materie de nereguli, Casa de Conturi a constatat, printre altele, plata nejustificată a sumei de 116 mii de lei prin decontarea unor servicii de salubrizare neefectuate, aferent cărora s-au calculat dobanzi de şapte mii de lei, însă prejudiciul a fost integral recuperat. Totodată, au fost găsite plăţi nedatorate în valoare de 285 mii de lei pentru efectuarea unor cheltuieli fără contraprestaţie în cadrul contractelor de reabilitare a părţii carosabile, a trotuarelor aferente unui număr de 12 străzi şi a unei parcări. Concret, valoarea lucrărilor a fost majorată nejustificat prin includerea unor operaţii care nu s-au executat. Prejudiciul şi în acest caz a fost recuperat.

primaria_sector_6_34391700

De asemenea, primăria a dat 266 de mii de lei pentru lucrări de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe neexecutate, plus dobânzi în valoare de patru mii de lei, care au fost recuperate integral şi numai o mie lei a fost virată pe destinaţiile legale. Nu în ultimul rând, primăria a dat 547 de mii de lei pentru executarea proiectului tehnic de consolidare, extindere şi modernizare a cinematografului Favorit în condiţiile în care obiectivul nu se află în patrimoniul sau în administrarea Sectorului 6.


Cheltuieli efectuate fără contraprestaţie

În raportul de audit pe 2013, prejudiciul total constatat a fost de 1.061 mii de lei : 988 de mii de lei la Sectorul 6, 39 de mii de lei la Direcţia Generală de Poliţie Locală şi 34 de mii de lei la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Printre cele zece abateri constatate, s-a numărat şi efectuarea unor cheltuieli fără contraprestaţie pentru „Modernizare arhitecturală şi peisagistică Parc Drumul Taberei”, valoarea lucrărilor fiind majorată nejustificat cu suma de 399 mii lei prin includerea unor lucrări care, până la urmă, nu s-au executat. În timpul misiunii de audit, prejudiciul a fost recuperat integral.

Valoarea unor servicii, majorată nejustificat prin includerea unor lucrări care nu s-au executat

În 2014, prejudiciul constatat de Casa de Conturi, în urma auditului financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Sectorului 6, a fost de 5.867 de mii de lei, fiind constatate zece abateri.

Exemplu: 307 de mii de lei au fost plătiţi în mod nejustificat, în cadrul contractului de salubrizare stradală, în condiţiile în care valoarea serviciilor a fost majorată nejustificat prin includerea unor lucrări care nu s-au executat (măturat manual, măturat mecanizat, răzuit rigole, stropit şi spălat străzi), la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de 47 mii lei. Totodată, 198 mii de lei au fost plătiţi în mod nejustificat prin decontarea unor lucrări de reabilitare a sistemului rutier ce cuprind lucrări neefectuate sau supradimensionate.

 

sursa : Gandul

 

Lasă un răspuns